نرم افزار مدیریت پروژه و وظایف


 

نرم افزار مدیریت پروژه و وظایف برای کنترل پروژه و تقسیم وظایف بین گروه استفاده می شود. این نرم افزار با معماری MVC نوشته شده است و کاملا قابل بومی سازی برای ارگانها،سازمانها، شرکتها و ... می باشد. به دلیل استفاده از تکنولوژهایی مانند SPA و ... بسیار کاربر پسند(User Friendly) می باشد. نرم افزار مدیریت پروژه و وظایف بصورت کلود، سازمانی و ... قابل استفاده برای مشتریان گرامی می باشد. نرم افزار مدیریت پروژه و وظایف کاملا ماژولار بوده و قابل توسعه در بخشهای مختلف می باشد. به دلیل استفاده از فریمهای سبک و بهینه بسیار کارایی(performance) بالایی دارد.

 

 

قابلیتهای نرم افزار مدیریت پروژه و وظایف

 

 

Board

 

در نرم افزار مدیریت پروژه و وظایف هر کاربر می توان بورد تعریف کند که این بوردها می توانند نام دسته بندی پروژه ها و یا بر اساس پارامترهای دیگری نام گذاری شوند. بوردها می توانند با رنگ بندیهای مختلفی تعریف شوند که این به خوانایی پروژه ها و تقسیم بندی وظایف بسیار کمک می کند.

 

List

 

در نرم افزار مدیریت پروژه و وظایف برای هر بورد می توان لیستهایی تعریف کرد که حالت و وضعیت کارتهای درون خود را نمایش می دهند. مثلا لیست To Do به معنی پروژه های در حال انجام می باشد

 

Card

 

در نرم افزار مدیریت پروژه و وظایف برای هر لیست می توان کارت تعریف کرد که این کارتها می توانند نام پروژه یا وظیفه محوله به شخصی باشد و یا براساس پارامترهای دیگر نام گذاری شوند. کارتها می توانند در لیستها حرکت کنند و به لیستهای مختلف انتقال پیدا کنند تا وضعیت پروژه و ... مشخص گردد. در هر کارت شما می توانید فایلهای مربوط به پروژه یا ... را آپلود کنید و همچنین در هر کارت افراد می توانند اقدامات انجام شده را به عنوان فعالیت ثبت کنند.