نرم افزار Help Desk


نرم افزار help desk ایران لاراول برای ثبت تیکتهای مختلف و گردش آن در سازمان طراحی شده است. این سیستم کاملا قابل بومی سازی و ماژولار می باشد و با معماری MVC,SPA نوشته شده است.

داشبورد

تیکت

اطلاعات پایه

اطلاعات کاربر