فرم ساز قدرتمند در لاراول

۵ آبان ۱۳۹۷

نرم افزار فرم ساز و گزارش ساز

فرم ساز لاراول شبیه فرم ساز سیمفونی می باشد.

فرم ساز لاراول 5 بسیار شبیه فرم ساز سیمفونی می باشد که با استفاده از کلاس FormBuilder براحتی می توانید فرمهای خود را ایجاد، اصلاح و یا استفاده مجدد نمایید.

با استفاده از console command می توانید به شکل زیر فیلدهای فرم خود را در مسیر app/Forms/SongForm.php براحتی ایجاد کنید:


php artisan make:form Forms/SongForm --fields="name:text, lyrics:textarea, publish:checkbox"

در زیر یک مثال از فرم ساز در لاراول مشاهده می کنید:


<?php

namespace App\Forms;

use Kris\LaravelFormBuilder\Form;

class SongForm extends Form
{
  public function buildForm()
  {
    $this
      ->add('name', 'text', [
        'rules' => 'required|min:5'
      ])
      ->add('lyrics', 'textarea', [
        'rules' => 'max:5000'
      ])
      ->add('publish', 'checkbox');
  }
}

در کنترلر آبجکت فرم خود را به شکل زیر ایجاد می کنید:


$form = $formBuilder->create(\App\Forms\SongForm::class, [
  'method' => 'POST',
  'url' => route('song.store')
]);

در blade template خود آبجکت بالا را بصورت زیر استفاده می نمایید:


{!! form($form) !!}

در متد store خود داده ها را به شکل زیر اعتبار سنجی و ذخیره سازی می کنید:


$form = $formBuilder->create(\App\Forms\SongForm::class);

if (!$form->isValid()) {
  return redirect()->back()->withErrors($form->getErrors())->withInput();
}

// ...

همانطور که مشاهده کردید با استفاده از لاراول یک فرم ساز قدرتمند ساختیم. از لینک زیر می توانید بسته فرم ساز را در لاراول استفاده نمایید:

GitHub


 نویسنده:حمید شاه محمدی
 تعداد مشاهده خبر:(2396)
 هر روز از مقاله های جدید طراحی سایت در کانال تلگرام ما با خبر شوید

 میانگین امتیازات:
 
  تعداد رای دهندگان: {{ count }}
نظرات:

{{ x }}
{{ alert }}

نویسنده:{{ com.name }}
{{ com.body }}
{{ com.created_at }}