نرم افزار بیمه درمان تکمیلی


مقدمه

سامانه مدیریت بیمه درمان تکمیلی نرم افزاری برای ثبت اطلاعات بیمه شدگان ،پرونده آنها و هزینه های درمانی آنها است، که هم برای مراکز و نمایندگی های بیمه قابل استفاده است و هم برای سازمانها و شرکتهایی که طرف قرارداد این مراکز و نمایندگی ها هستند.نرم افزار بیمه درمان تکمیلی کاملا تحت وب بوده و قابلیت اتصال همه بخش ها به انواع وب سرویس ها مانندسیستم پیامک وجود دارد.


سامانه مدیریت هزینه های بیمه تکمیلی درمان

• بخش مدیریت نرم افزار بیمه درمان تکمیلی:

۱- بیمه شدگان
 • امکان ثبت نام و تکمیل مشخصات بیمه شده اصلی
 • امکان ثبت نام و تکمیل مشخصات افراد تحت تکفل
 • امکان ثبت پرونده برای هر بیمار و اختصاص کد پرونده
 • امکان ثبت هزینه های درمانی با کد خسارت
 • امکان پرینت رسید هزینه های هر پرونده برای ارائه به بیمه شده
 • امکان استعلام هزینه های هر بیمه شده و افراد تحت تکفل آن
 • امکان تعیین سقف هزینه برای هر نوع هزینه
 • امکان تعیین سقف دفعات استفاده
 • ارسال پیام برای بیمه شدگان از طریق پست الکترونیکی
 • ثبت گروهی بیمه شدگان اصلی و افراد تحت تکفل از طریق فایل اکسل
 • امکان ارسال مدارک همراه ثبت خسارت
 • تغییرات طبق خواست مشتری

نرم افزار بیمه درمان تکمیلی

 
۲- جستجو
۳- اطلاعات پایه
۴- گزارشات
۵- داشبورد
۶- پیامک
۷- کارتابل پزشکان
۸- کارتابل نمایندگان استانی
۹-سطوح دسترسی

• بخش کاربری نرم افزار بیمه درمان تکمیلی:

۱- مشاهده وضعیت