نرم افزار مدیریت دانش


مقدمه

مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی (به انگلیسی: Knowledge management – KM) به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش و تطبیق بینش‌ها و تجارب در سازمان می‌باشد. نرم افزار مدیریت دانش این امکان را به شما می دهد تا اندوخته های سازمانی خود را بصورت طبقه بندی شده حفظ وبازیابی و استفاده کنید و همه کارکنان به پیشرفت یکدیگر با به اشتراک گزاری فکر و دانش خود کمک کنند.


امکانات

 • کسب و حفظ داراییهای فکری.
 • کاهش هزینه های عملیاتی وافزایش بهره وری.
 • ایجاد یک بانک دانش سازمانی قابل جستجو.
 • شناسایی کمبودهای دانشی.
 • اطمینان از ارزش محتوای دانشی.
 • کاهش زمان آموزش کارکنان.
 • آگاهی از میزان اثر بخشی محتوای دانشی.
 • افزایش انگیزه مشارکت در فعالیت‌های دانش بنیان.
 • تحلیل تمامی فعالیت‌های دانشی انجام شده در نرم افزار .
 • رسم درختواره دانش .
 • تعریف پروژه ها .
 • آپلود فایلهای دانشی در درختواره دانش .
 • مشاهده و دسته بندی فایلها و درختواره ها بر اساس پروژه .
 • تعریف پوشه ها به صورت درختی .
 • امکان تعیین حجم قابل قبول برای فایلهای پیوستی.
 • امکان تعیین نوع های قابل قبول برای فایلهای پیوستی .

نرم افزار مدیریت دانش


چرا مدیریت دانش؟

يكي از اساسی ترین فاکتورهای ایجاد یکپارچگی در ساختار و فرآیندهای سازمان، تحت کنترل قرار دادن مدارک، مستندات و مکاتبات پروژه ها است تا بتوان به شکلی واحد، یکنواخت و یکتا و تحت سیستمی مشخص و از پیش تعیین شده، کلیه مدارک و مستندات رد و بدل شده در پروژه ها را مطابق با نیازهای سازمان و موسسات دسته بندی نمود و مورد استفاده قرار داد و همچنین در رابطه با نیازهای کارشناسان فنی پروژه ها و ایجاد ارتباط متقابل در راستای پیشبرد اهداف سازمان مستندسازی و آرشیو نقش بسزایی دارد و با تکیه بر دانش فنی و استانداردهای بین المللی پروژه های عمرانی می توان به اهداف و نتایج مورد نظر دست یافت و کلیه مستندات را مدیریت و استفاده بهینه نمود. در عصر حاضر که عصر دانش می باشد و به تازگی عصر اطلاعات را پشت سر گذاشتیم، تولید و استخراج دانش از اهمیت بسیاری برخوردار است در واقع آن چه در سازمان ها دارای ارزش واعتبارمی باشد، دانش است. برای انجام پروژه هایی که نو و بدیع هستند، هدایت و مدیریت دانش از اهمیت خاصی برخوردار است.