نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی


مقدمه

نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی (Engineering Document Management System) به شما کمک می کند تا مدارک مهندسی خود را طبقه بندی و دسته بندی کنید و همچنین روی تک تک مدارک نظردهی و همه پرسی انجام دهید. همچنین می توانید روی پروژه ها و مدارک مختلف دسترسی های خاص ایجاد کنید.معمولاً با توجه به تعداد زیاد مدارک پروژه ها و تعدد فعالیتهایی که روی هر مدرک تا تولید نهایی آن صورت می گیرد مدیریت بر نحوه تولید این مدارک از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پروژه ها مجبور هستند حتماً سیستمی را به جهت مدیریت و کنترل این مدارک برپا نمایند. از جمله خصوصیات این سیستم تعدد مخاطبان این مدارک می باشند که در طول پروژه معمولا مورد نیاز برای واحدهای مهندسی ، بازرگانی، مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و … می باشند و این مسئله که کلیه مخاطبان بتوانند به آخرین مدارک و اطلاعات وابسته به آن دسترسی داشته باشند از دیگر خصوصیات چنین سیستمی است. زیادی این فعالیتها معمولا به حدی است که بدون سیستمهای مکانیزه قابل پاسخگویی و مدیریت نخواهد بود.


امکانات

 • تعریف انواع دسترسی روی اطلاعات.
 • امکان ثبت انواع مدارک.
 • امکان پوشه بندی و طبقه بندی بصورت درختی.
 • امکان نظردهی و Comment گذاری.
 • ثبت و نگهداری مشخصات مدارك پروژه ها.
 • ثبت تاریخچه کلیه اتفاقات و فعالیتهای انجام شده روی یک پروژه و نمایش آن.
 • امکان ثبت تعاریف و تنظیمات مختلف به ازای هر پروژه.
 • آرشیو الکترونيک مستندات سازمان.
 • مديريت هر نوع مستند الکترونیکی.
 • توليد شناسنامه مستقل براي هر يک از مستندات.
 • مشخص نمودن تغييرات و وضعيت ويرايش جاري مستندات.
 • ثبت تاریخچه کلیه اتفاقات و فعالیتهای انجام شده روی یک پروژه و نمایش آن.
 • مشاهده پوشه ها بصورت پوشه های تو در تو.
 • امکان ثبت فایل‌های مختلف با هر نوع پسوند.
 • امکان ثبت فایل بدون محدودیت حجم یا با محدودیت (بر اساس صلاحدید کارفرما).
 • جستجو در فایلها و مدارک سیستم.
 • جستجو محتوای فایل.
 • ثبت زمان و کاربری که فایل را به سیستم اضافه نموده است.
 • سیستم گزارش ساز.

نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی