نرم افزار مدیریت کسب و کار


مقدمه

نرم افزار مدیریت کسب و کار یا (BPM-(Business Process Management فرآیندهای کاری و تجاری شما را به صورت سیستماتیک انجام می دهد. در گام اول شما فرآیندهای سازمانی خود را با زبان (BPMN) که زبان بین المللی فرآیندهاست مدل سازی می کنید.سپس فرمهای مربوط به هر task را پیاده سازی می کنیم و بعد از آن کاربران با رولهای مختلف را به task های مورد نظر اختصاص می دهید. نرم افزار مدیریت کسب و کار امکان گردش کار یا جریان کار (Work Flow) را در سازمانها و شرکتها می دهد و فرآیندهای بسیار پیچیده را آسان و سیستماتیک می کنم و از کارهای اضافی در سازمان جلو گیری می کند.


امکانات

  • مدل سازی فرآیند با BPMN
  • پیاده سازی فرم واختصاص آن به task های مربوطه
  • امکان تعریف شروط
  • اختصاص دادن کاربران با رولهای مختلف به task های مربوطه
  • امکان تعریف انواع فیلدها در فرم مورد نظر
  • امکان اتصال به دیتابیس های مختلف
  • امکان گردش فرم در واحدهای مختلف سازمان
  • امکان بهینه سازی و ساده سازی مکرر فرآیند
  • امکان تعریف فرآیندهای موازی


*فرایند Process:

فرآیند به توالی یا دنباله ای از فعالیت ها گفته می شود که یکی پس از دیگری به جریان می افتد و با تشکیل دادن مجموعه ای از فعالیت ها، یک یا چند «ورودی» را به یک یا چند «خروجی» تبدیل می کند. مثلا فرآیند درخواست کالا بصورت فرآیند در یک سازمان متشکل از مجموعه فعالیت های به دنبال هم هستند که شامل وظائفی همچون درخواست کالا، تایید درخواست ، تامین کالا، تحویل کالا خواهد بود.


گردش کار WorkFlow:

به توالی از فعالیت های اطلاق می گردد که پایان یکی ، ورودی و شروع برای گام بعدی می باشد. به همین لحاظ نیز می توان کلیه گام ها را در قالب نموداری نیز نشان داد.