Laravel Options Package

۲۳ بهمن ۱۳۹۷

Laravel Options package یک دیتابیس در کل پروژه برای شما ایجاد می کند که می توانید با استفاده از key,value از آن استفاده کنید. جدول این دیتابیس شامل دو فیلد key و value می باشد. شما از این بسته برای ذخیره تنظیمات کل پروژه نیز می توانید استفاده کنید.

Laravel Options در لاراول شامل helper و facade می باشد و می توان از آن برای ذخیره ایجاد،گرفتن داده،تنظیمات و حذف و public Api با استفاده از key استفاده کرد.


// Get an option
option('someKey');

// Set option
option(['someKey' => 'someValue']);

// Check the option exists
option_exists('someKey');

همچنین با استفاده از این بسته شما می توانید با استفاده از ترمینال یا console command مقادیر خود را مقدار دهی کنید:


php artisan option:set site_name "Iran Laravel"

شما با استفاده از این بسته از تکرار مقادیر در پروژه می توانید جلوگیری کنید. آدرس گیت هاب این پروژه را در زیر مشاهده می کنید:

GitHub:appstract/laravel-options

 نویسنده:حمید شاه محمدی
 تعداد مشاهده خبر:(1430)
 هر روز از مقاله های جدید طراحی سایت در کانال تلگرام ما با خبر شوید

 میانگین امتیازات:
 
  تعداد رای دهندگان: {{ count }}
نظرات:

{{ x }}
{{ alert }}

نویسنده:{{ com.name }}
{{ com.body }}
{{ com.created_at }}